Truyền hình

TVC - Tồn trần 3 lớp Ngọc Tuệ (tp Việt Trì)

Sản xuất: Truyền thông Mặt Trời Xanh, tháng 10/2016.