Truyền hình

Phóng sự: Kỷ niệm 10 năm thành lập Tôn Ngọc Tuệ (tp Việt Trì)

 

 

Phóng viên Mặt Trời xanh đang tác nghiệpPhóng viên Mặt Trời xanh đang tác nghiệp

 Sản xuất: Truyền thông Mặt Trời Xanh - Tháng 10/2016