Truyền hình

Lê Thẩm Dương "Phiên bản Việt Trì" - tập 1

Chương trình Hội thảo cùng tiến sĩ, diễn giả Lê Thẩm Dương về với quê hương Phú Thọ, tháng 11/2016 tại tp Việt Trì.

Chương trình do truyền thông Mặt Trời Xanh thực hiện.