Truyền hình

Lê Thẩm Dương phiên bản Việt Trì - tập 2

Chương trình Hội thảo cùng tiên sĩ, diễn giả Lê Thẩm Dương tại tp Việt Trì (Phần 2). "Bối cảnh Doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới góc nhìn Lê Thẩm Dương".

Thực hiện chương trình: Truyền thông Mặt Trời Xanh, tháng 11/2016

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương tại Hội thảo Việt TrìTiến sĩ Lê Thẩm Dương tại Hội thảo Việt Trì