Truyền hình

"Lê Thẩm Dương phiên bản Việt Trì" - Tập 3

Chương trình hội thảo cùng tiến sĩ, diễn giả Lê Thẩm Dương tại Việt Trì.

Chương trình do Truyền thông Mặt Trời Xanh tổ chức, thực hiện, tháng 11/2016.

Giám đốc Mặt Trời Xanh trò chuyện cùng tiến sĩ Lê Thẩm DươngGiám đốc Mặt Trời Xanh trò chuyện cùng tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Công ty Truyền thông Mặt Trời Xanh

Số 2815 đường Hùng Vương, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tel: 02103.817171 - Mobile: 098.11.88.678