Truyền hình

Khách sạn Putaleng (thị trấn Tam Đường, tỉnh Lai Châu)

Sản xuất: Truyền thông Mặt Trời Xanh

Tháng 10 năm 2016

Putaleng là tên một dãy núi nổi tiếng của tỉnh Lai ChâuPutaleng là tên một dãy núi nổi tiếng của tỉnh Lai Châu