Truyền hình

Phóng sự tư liệu "Kaptex Vina" (tp Việt Trì)

Công ty Kaptex Vina, Khu công nghiệp Thụy Vân, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cty Truyền thông Mặt Trời Xanh, sản xuất năm 2013

 Công ty truyền thông Mặt Trời Xanh.

Số 2815 đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tel: 02103.817171 - Mobile: 098.11.88.678