Truyền hình

Phóng sự: Ngân hàng MB kỷ niệm 5 năm tại tp Việt Trì

Phóng sự: Ngân hàng Quân đội kỷ niệm 5 năm tại thành phố Việt Trì.

Sản xuất: Công  ty truyền thông Mặt Trời Xanh

Số 2815 đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tel: 02103.817171 - Mobile: 098.11.88.678