Truyền hình

VCS Việt Nam với ngày hội tuyển dụng tại Đại học Công nghiệp Việt Trì

Mattroixanh - Là đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh mặt hàng hóa chất có thị trường rộng khắp trên cả nước; VCS Việt Nam luôn chú trọng công tác tuyển dụng chuẩn mực. Với phương châm con người phải làm chủ công nghệ; VCS Việt Nam đã tạo sự liên kết chặt chẽ với nhiều trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước nhằm tìm nguồn lực tốt nhất cho Doanh nghiệp. Trong đó, Đại học Công nghiệp Việt Trì là một trong những đơn vị mà VCS Việt Nam đặt ưu tiên hàng đầu.Mattroixanh - Là đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh mặt hàng hóa chất có thị trường rộng khắp trên cả nước; VCS Việt Nam luôn chú trọng công tác tuyển dụng chuẩn mực. Với phương châm con người phải làm chủ công nghệ; VCS Việt Nam đã tạo sự liên kết chặt chẽ với nhiều trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước nhằm tìm nguồn lực tốt nhất cho Doanh nghiệp. Trong đó, Đại học Công nghiệp Việt Trì là một trong những đơn vị mà VCS Việt Nam đặt ưu tiên hàng đầu.