Truyền hình

Lễ khai trương Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life Việt Nam tại Phù Ninh

Ngày 24/5/2017 Văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại Phù Ninh đã chính thức khai trương, trở thành văn phòng thứ 6 tại tỉnh Phú Thọ. Đến dự có đông đảo bà con nhân dân, đại diện chính quyền, đại diện các Tổng đại lý Dai-ichi Life tại Phú Thọ và các tỉnh thành lân cận; Và đặc biệt, có sự hiện diện của ông Trần Đình Quân - Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life tại Việt Nam. Ngày 24/5/2017 Văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại Phù Ninh đã chính thức khai trương, trở thành văn phòng thứ 6 tại tỉnh Phú Thọ. Đến dự có đông đảo bà con nhân dân, đại diện chính quyền, đại diện các Tổng đại lý Dai-ichi Life tại Phú Thọ và các tỉnh thành lân cận; Và đặc biệt, có sự hiện diện của ông Trần Đình Quân - Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life tại Việt Nam.