Truyền hình

Phóng sự 06 phút: Công ty TNHH chế tạo máy Phú Minh

Phú Minh Công ty chế tạo máy hàng đầu Việt Nam; Đơn vị đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo máy, đặc biệt chế tạo máy đối với chuyên ngành sản xuất phân bón. 

Sản xuất: Truyền thông Mặt Trời Xanh, tháng 6/2017.