Truyền hình

TVC 30 giây - Tôn sóng ngói 3 lớp Home Mat - Ngọc Tuệ (tp Việt Trì)

Sản phẩm tôn sóng ngói 3 lớp home mat - Ngọc Tuệ sản xuất. n xuất: Truyền thông Mặt Trời Xanh, tháng 7/2017.