Truyền hình

Lễ vinh danh cá nhân, tập thể Tổng đại lý Daiichi Phù Ninh (Phú Thọ 3), tháng 10/2017