Truyền hình

Phóng sự "Đại học Hùng Vương 2015"

Sản xuất: Truyền thông Mặt Trời Xanh