Truyền hình

Phóng sự "Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm" (Thời lượng 12 phút)

 

Phóng sự "Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm" (phiên bản tiếng Việt)
Thời lượng: 12 phút.

Sản xuất: Truyền thông Mặt Trời Xanh, tháng 11/2017.
www.mattroixanh.vn