Truyền hình

Phóng sự "Du lịch Phú Thọ 2018" (Phần 1)

 

Đền Hùng - nơi thờ tự các vị Vua Hùng đã có công dựng nên nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam cùng di sản văn hóa phi vật thể hát Xoan Phú Thọ đã - đang và sẽ mãi mãi là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân, là nơi giao lưu văn hóa tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng để mỗi người con đất Việt luôn hướng về với tấm lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên.